Posljednje snimke

Najave

2GUITARS nastupaju u subotu, 21. V. 2016. u 20 sati,  u Velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, Gundulićeva 6-6a, Zagreb, kao gosti Hrvatskog grafičko glazbenog društva „Sloga“ u sklopu Svečanog koncerta u povodu 150. godišnjice Društva.
Na početku drugog dijela koncerta izvest ćemo skladbu Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767) – Canonic Sonata I TWV 40: 118 (stavci – Vivace, Adagio, Allegro) sa našeg dvostrukog CD-a „Baroque Inspiration“.

Video 


Pratite Nas   2GuitarsTop